گروه پرسش اخلاق وعرفان
کدرهگیری 332
تاریخ ثبت 1439/02/15
راهکار شک در اعتقادات

سلام به کسی که درسن 15 سالگی درعین انجام اکثر واجبات و ترک محرمات گرفتار شک در اعتقاداتش شده شما چه راهکاری معرفی می کنید.
هو العلیم
با مطالعه در کتب اعتقادیّه و صحبت با اهل فن برطرف می شود.