گروه پرسش اخلاق وعرفان
کدرهگیری 333
تاریخ ثبت 1439/02/15
راهنمایی اخلاقی

بسم اللَه الرحمن الرحیم
سلام علیکم و رحمة اللَه
متاسفانه کاهلی و جهل بنده سبب تاخیر در ارسال این نامه شد.حقیر چندی پیش از شما طلب ارشاد کرده بودم و شما منت نهاده و در نامه(18907)مورخه27ربیع الاول1430به این حقیر اوامری فرمودید.حقیر گرچه مدعی جامه عمل پوشاندن به منویات در این دستورات ندارم ولی طالب ادامه ارشادات از حضرت عالی میباشم.
خطورات بدم خیلی بهتر شده و گاها حالاتی توحیدی بهم دست میدهد که همه چیز را از غیر خود میدانم و بالکل علاقه ام در حشر و نشر با مردم ولو ابرارشان کم شده گرچه بسیار حساس شده ام و نسبت به برخی رفقا و در مواردی غیر رفقا احساس محبت بسیار شدید میکنم.
هنوز مملو از پستی و ناجوانمردی و راحت طلبی و خود پرستی و .........میباشم.احساس میکنم در حد زیادی فرعونیتم افزایش یافته.
امید وارم حقیر زیاد باعث تکدر خاطر شما نشده باشم.
از صمیم قلب باریتان آرزوی موفقیت و سلامتی را دارم.
هوالعلیم
به ادامه مطالب و استمرار آن قیام فرمائید.