گروه پرسش اخلاق وعرفان
کدرهگیری 334
تاریخ ثبت 1439/02/15
رعایت احترام مادر شوهر ، پدر شوهر ، پدر زن و مادر زن

بسم اللَه الرحمن الرحیم
سلام علیکم
آيا دستوراتي كه براي نيكي و احترام براي والدين مي باشد، شامل مادرشوهر و پدرشوهر و مادرزن و پدرزن هم ميشود؟باتشکر.
هوالعلیم
مسئلهی آنها فرق میکند ولی در هر حال احترام خوب است