گروه پرسش اخلاق وعرفان
کدرهگیری 340
تاریخ ثبت 1439/02/15
زمان تلبس به لباس مقدس روحانیت

بسم اللَه الرحمن الرحیم
سلام علیکم نظر علامه طهرانی قدس اللَه نفسه در مورد زمان تلبس طلاب به لباس چه بود؟ آیا سن بخصوصی را در نظر داشته اند یا شرایطی را مطرح می فرمودند؟ لطفا آن شرایط را بفرمایید. نظر حضرتعالی در این مورد چیست؟ باتشکر
هوالعلیم
ایشان می فرمودند پس از اتمام کتاب لمعه، تلبّس مناسب است.