گروه پرسش اخلاق وعرفان
کدرهگیری 344
تاریخ ثبت 1439/02/15
زیارت امام حسین علیه السلام در ایام البیض

سلام علیکم در اعمالی که در مورد ایام البیض و یا سایر اعمال آمده زیارت امام حسین خوانده شود منظور چه زیارتی است آیا منظور زیارت عاشوراست؟
هوالعلیم
آری مگر اینکه تصریح به زیارتی خاصّ شده باشد.