گروه پرسش اخلاق وعرفان
کدرهگیری 347
تاریخ ثبت 1439/02/15
زیارت مشاهد مشرفه در شب جمعه

سلام عليكم، اينكه سفارش شده است كه انسان در شب جمعه و جمعه در مكان هاي مشرفه حضور داشته باشد و خارج نشود، حال اگر كسي بي توجه به زيارت مي رود و زيارت او اثري براي او نمي گذارد چه در شب جمعه و غير آن برايش فرق نمي كند. لذا مي شود اطلاق كرد كه انسان حال توجه و زيارت را داشته باشد، هرچند در غير جمعه مشرف گردد؟
هوالعلیم
البتّه توجّه ، رکن مهمّ قبولی زیارت است ولی خصوصیّت شب جمعه نیز بی تأثیر نیست.