گروه پرسش اخلاق وعرفان
کدرهگیری 349
تاریخ ثبت 1439/02/15
شرح روایت من مات و لم يعرف امام زمانه

بسم اللَه الرحمن الرحیم
سلام علیکم با توجه به حديث رسول اللَه صلي اللَه عليه و آله : من مات و لم يعرف امام زمانه مات ميته جاهليه: 1) پس ما كه معرفت به امام نداريم به مردن جاهلي مي ميريم؟ 2) مردن جاهلي يعني چه و چه اثرات سوئي بر ما دارد؟ 3) چطور به امام معرفت پيدا كنيم؟ آيا با خواندن كتاب اين غرض حاصل ميشود؟ باتشکر.
هوالعلیم
هر کس به قدر فهمش دانست مدّعی را!
معرفت به امام درجات متفاوتی دارد! و مقصود از مردن جاهلی مردن در بی خبری و کوری و جهل است . و معرفت به امام باید از راه عرفان و تهذیب نفس و تربیت سلوکی باشد.