گروه پرسش اخلاق وعرفان
کدرهگیری 352
تاریخ ثبت 1439/02/15
شک و تردید در مسیر سیر و سلوک

سلام علیکم،1)اینجانب چند سالیست که بااین مکتب توفیق آشنایی دارم،و مکتب اولیا را تنها راه سعادت خود یافته ام،اما اخیرا مدتیست که هر از چند روزی یکبار حال شک به همه اعتقاداتم برایم پیش می آ ید،اما در درون خود می دانم این یک حال شیطانیست واز خودم متنفر میشوم،خواهش میکنم راهنمایی فرمایید و مرا از این آتش نجات دهید.2)آیا کسی که در نماز زیاد شک میکند اما بعضا در3 نماز متوالی نیست،حکم کثیرالشک رادارد؟
هوالعلیم
1ـ با مطالعه و صحبت با اهل معرفت، می توانید بر شک خود غالب گردید.
2ـ بلی، حکم کثیر الشک را دارد و نباید اعتناء کند.