گروه پرسش اخلاق وعرفان
کدرهگیری 353
تاریخ ثبت 1439/02/15
صبر و تحمل

بسم اللَه الرحمن الرحیم.
بنده مادر شوهری دارم بسیار عصبی که از هر کار کوچک بنده ایراد گرفته و مرا مورد توهین و تحقیر قرار میدهدو هیچ یک از کارهایم را ندیده و راضی از من نمیشود.حتی گناه دیگران را از من میبیند. گاهی همسرم را نیز با خود همراه کرده و عرصه را بر من تنگ می کنند.به طوری که هر چه میکنم در افسردگی گرفتار شدم و فکر و خیالات باطل راحتم نمیگذارند.خود را چون ماری می بینم که هر لحظه احتمال حمله ور شدنم میرود. هر کار هم میکنم نمیتوانم آرام شوم بسیار از خود میترسم.گاهی میگویم ازدواجم اشتباه بوده و شاید نباید ادامه دهم شما را به خدا سوگند می دهم کمکم کنید تا از این رذیلت ها دور شوم و آرامش بیابم. راه درست برایم چیست؟
هوالعلیم
با رفتار نیکو پاسخ ناملایمات او را بدهید و از خداوند در انجام رضای او کمک بگیرید.