گروه پرسش اخلاق وعرفان
کدرهگیری 354
تاریخ ثبت 1439/02/15
صله رحم

میخواستم بپرسم که در صله رحم اگه طرف مقابل اصلا" یه زنگ نزنه حالتو بپرسه و اصلا" خونت نیاد و چی بشه یه زنگ بزنه.ایا باید باز هم صله رحم کرد؟! اخه وقتی اون اینجوری میکنه من روم نمیشه زنگ بزنم یا برم خونشون.
هوالعلیم
شما به موازین پایبند باشید به دیگران کاری نداشته باشید. بلی اگر رفتار طرف مقابل موهِن است تکلیفی متوجّه شما نیست .البته در صورتی که رحم پدر یا مادر نباشد والّا مسئله آن دو فرق می کند.