گروه پرسش اخلاق وعرفان
کدرهگیری 355
تاریخ ثبت 1439/02/15
طرح مسائل ضروری خارج از منزل با همسر

با عرض سلام خدمت شما تحت عنوان سیدی از شما گوش میدادم که فرموده بودید مرد هنگام ورود به خانه از کارش و مشکلات بیرون حرفی نزند چرا؟ در صورتیکه پدر من وقتی در حال ورشکستگی بود اگر در این مورد با مادرم و ما فرزندان حرفی نمیزد ما با او همکاری نکرده و هم سکته میکرد یا اگر جلوتر با مادرم مشورت میکرد به این حال و اوضاع نمی افتاد چرا شما همچین خواسته ای را فرمودید ؟
هوالعلیم
معمولا افراد که به خانه می آیند از مسائل غیر ضروری صحبت می کنند و الّا در چنین مواردی قطعا سخن گفتن لازم است.