گروه پرسش اخلاق وعرفان
کدرهگیری 357
تاریخ ثبت 1439/02/15
عبادت فردی و اجتماعی

عبادات فردي زودتر انسان را به كمال مي‏رساند يا عبادات اجتماعي ؟
هوالعلیم
هر کدام جای خود را دارد.