گروه پرسش اخلاق وعرفان
کدرهگیری 358
تاریخ ثبت 1439/02/15
عدم توجه به خطورات نفسانی

سلام من موقعی که در نماز یا بعد از آن به سجده می روم بعد از نماز یک احساس به من می گوید که برای اینکه جای سجده بر پیشانی ات باشد سجده می کنی و اکثر اوقات این مسئله در نظرم است و خیلی من را عذاب می دهد ولی به خودم که رجوع می کنم این طور نیست لطفا بگویید چکار کنم؟
هو العلیم
توجه نکنید.