گروه پرسش اخلاق وعرفان
کدرهگیری 360
تاریخ ثبت 1439/02/15
عدم دخالت زن در امور شوهر

بسم اللَه الرحمن الرحیم سلام علیکم خدمت استاد گرامی ام اقای طهرانی
شوهر من خیلی اینترنت میرود و 2 الی 3 بار متوجه شدم به طور مخفیانه فیلمی را نگاه میکند که بعد از متوجه حضور من سایت علمی باز میکند . من را راهنمایی کنید جگونه با او برخورد کنم وقتی به شوهرم موضوع را بازگو میکنم قسم میخورد که سایت خاصی یا فیلم خاصی را نگاه نمی کرده/من چگونه رفتار کنم که هم راستش را بگوید و هم من بد بین نشوم وهم او اقتدارش از بین نرود . البته شوهر من معتقد میباشد ولی کنجکاوی او نسبت به بعضی از مسایل او را به این سمت وسو میکشاند؟
هوالعلیم.
در کار ایشان کنجکاوی نکنید.