گروه پرسش اخلاق وعرفان
کدرهگیری 361
تاریخ ثبت 1439/02/15
عذاب وجدان

با عرض سلام
چندی پیش یکی از دوستانمان با ماشین به عابر پیاده میانسالی زد و متاسفانه مرد. این دوست ما خیلی ناراحت است. چون سرعتش کمی زیاد بوده. دایم برای آن مرحوم نماز و دعا می خواند و طلب مغفرت می کند ولی بازآرام نمی شود. هرچه اطرافیان برای او حرف می زنند که خدا می بخشد باز قبول نمی کند. چه کنیم ما با او؟ و خود او چه کند که مطمئن شود آن مرحوم ازاو راضی شده است؟ باتشکر
هو العلیم
در صورتی که حقوق شرعی انجام پذیرفته باشد خداوند از خطاهای ما در می گذرد.