گروه پرسش اخلاق وعرفان
کدرهگیری 362
تاریخ ثبت 1439/02/15
عرفان نظري

1. آيا خواندن عرفان نظري براي دانشجويان مفيد است؟
2. آيا موسيقي‏هاي عرفاني يا اشعار عارفانه مي‏تواند ما را به خدا نزديك‏تر كند؟
هوالعلیم
عرفان نظری باید بر اساس و پایه فلسفه و حکمت متعالیه باشد و در غیر اینصورت با احتمال زیاد خطراتی برای شخص بوجود خواهد آورد .
2 بنده اطلاعی از موسیقی عرفانی ندارم ولی اشعار عرفانی قطعاً می تواند مفید باشد .