گروه پرسش قرآن وتفسیر
کدرهگیری 37
تاریخ ثبت 1439/02/15
مخاطب در آیه کن فیکون

معنای خطاب کردن(گفتن) در "إِذَا أَرَدْنَاهُ أَن نَّقُولَ لَهُ كُن فَيَكُون" چیست؟ چطور پیش از اینکه موجودی بوجود بیاید، مورد خطاب قرار می گیرد؟
هوالعلیم
این خطاب قبل از وجود خارجی او بوده و به ماهیّت او تعلّق می گیرد یعنی همان صورت ذهنی که از آن در نفس ما می باشد.