گروه پرسش اخلاق وعرفان
کدرهگیری 372
تاریخ ثبت 1439/02/15
فاسق

بسم اللَه الرحمن الرحیم
سلام علیکم 1 از نظر شما فاسق چه کسی است؟ 2 آیا عناد داشتن در این مسئله دخیل است؟ با تشکر فراوان.
هوالعلیم
شخص معاند و مغرض، فاسق شمرده می شود امّا صرف گناه از روی غفلت فسق نمی آورد.