گروه پرسش اخلاق وعرفان
کدرهگیری 373
تاریخ ثبت 1439/02/15
فحش و ناسزاگوئى

سلام فحش دادن چه جور گناهي است؟
هو العالم
فحش به معنای سبّ است و این خود یک گناهمستقلّی است زیرا موجب هتک احترام و آبروی مؤمن می شود.