گروه پرسش اخلاق وعرفان
کدرهگیری 375
تاریخ ثبت 1439/02/15
فروتنی

سلام وقت بخير می خواستم بپرسم كه در اسلام ، تواضع واقعی به چه معنا است؟
ممكن است لطفا يك تعريف جامع و پر جزئيات از زهد و توضيحی درباره ی اينكه در رابطه با چه كسی و كجا و چقدر بايد انسان فروتنی باشيم ، بفرماييد؟
می شود لطفا در اين خصوص كتاب هایی (با ذكر صفحه يا فصل) معرفی نماييد؟ خيلی متشكرم خدانگهدار
هوالعلیم
تواضع یعنی اظهار مسکنت و کوچکی در برابر عظمت و کبریائیّت خدای متعال که در چنین حالت و موقعیّتی انسان نسبت به مخلوقات او نیز از همان جایگاه و موقف نگاه می کند و نمی تواند در برابر آنها غرور و کبر و خودمحوری إعمال کند.