گروه پرسش اخلاق وعرفان
کدرهگیری 380
تاریخ ثبت 1439/02/15
گوش ندادن به حرف والدین

باسلام .دلم نمی خواهد که مادر و پدرم در مورد کارهای شخصی ام نظر بدهند. وقتی که به من دستور میدهند که این جوری باشم خوشم نمیاد و بیشتر اوقات عمل نمی کنم. از نظر من خدا به من اختیار داده من نمی توانم مطیع حرف آنها باشم. می خواستم بدانم اشکالی دارد؟
هوالعلیم
انسان همیشه باید از تجربه و نصیحت دیگران بهره‌مند باشد بالخصوص اگر آنان والدین انسان باشد.
مرد آن است که گیرد اندر گوش
ور نوشته است پند بر دیوار