گروه پرسش اخلاق وعرفان
کدرهگیری 381
تاریخ ثبت 1439/02/15
لزوم درس خواندن برای طلبه

با غرض سلام. آیا طلبگی شغل است؟
آیا بنده به عنوان طلبه ای که وظیفه خود را درس خواندن میدانم و روزی با خداوند است و به عنوان شاگردی امام زمان روحی فداه و خدمت وارد حوزه شدم جایز است در حدی به کاری بپردازم بطوریکه فقط روزهای غیر درسی مشغول شوم و یا این روزها را هم صرف درس یا کارهای دیگر کنم؟
انشاللَه بزرگواری بفرمایید و من حقیر را راهنمایی کنید!.
هوالعلیم
تمام همّ و غمّ خود را به درس اختصاص دهید.