گروه پرسش اخلاق وعرفان
کدرهگیری 386
تاریخ ثبت 1439/02/15
مسلمانان میانمار

سلام آقای من و سرورم میخواستم بدانم تاکی شاهدکشته شدن مسلمانان میانمار و برمه باشیم تکلیف ما چیست؟ چه کسی باید به فکر آنها باشد و کمکشان کند؟ آیا می شود ما بی خیال نسبت به برادرانمان باشیم؟
هوالعلیم
این مسئله در همه جا جاری است حتّی در خود بلاد اسلامی و نظام های اسلامی چنانچه شاهد هستیم.