گروه پرسش قرآن وتفسیر
کدرهگیری 39
تاریخ ثبت 1439/02/15
آیا داستانهای قرآن واقعیت دارند و یا به عنوان تمثیل بیان شده اند.

سلام علیکم
آیا داستانهایی که در قرآن کریم مطرح شده با همه جزئیاتشان مانند داستان حضرت سلیمان ،حقیقی بوده یعنی عینیت داشته است یا فقط ((بیان تمثیلی)) برخی از وقایع تاریخی جهت هدایت بشر است ؟
هوالعلیم
در آیین محاوره و گفتگو القاء خلاف واقع در ذهن مخاطب محکوم و از دیدگاه عقل و عرف مطرود می باشد و بر این اساس شرعاً حرام است . گوینده در مقام بیان مطلب اگر به تمثیل می پردازد یا باید به نحوی تمثیل مطرح شود که نیازی به تذکر و انتباه نباشد مانند بسیاری از داستانها و حکایات مثنوی چون داستان طوطی و تاجر در هندوستان و یا داستان طوطی که روغن را بریخت و امثال آنو یا باید خود به تمثیل بودن آن اشارت نماید و گرنه مخاطب و خواننده آنرا واقعی و حقیقی پنداشته به گمراهی و ضلالت خواهد افتاد و این روش را ما در کتب حکایت گذشتگان مشاهده می کنیم .
حال چگونه است که قرآن کریم از بدیهی ترین قانون و مبنای تخاطب روی گرداند و افراد را به جهالت و ضلالت بکشاند؟
و می توان گفت یکی از چرندترین مطالبی که در این روزها در زمینه کلام مطرح می شود این قضیه است، آخر یکی نمی پرسد: کدام دلیل و احتمال عقلائی بر تمثیل بودن حکایات قرآن آمده است که باید از بیان این وقایع و حوادث را به واسطه آن دست برداشت و حمل بر تمثیل نمود.