گروه پرسش اخلاق وعرفان
کدرهگیری 390
تاریخ ثبت 1439/02/15
تفاوت شوخی و کلام خلاف در شیوه معصومین

بسم اللَه الرحمن الرحیم
سلام علیکم اینکه پیامبر صلی اللَه علیه و آله به امیرالمومنین علیه السلام فرمودند:" هرکه هستۀ خرمای بیشتری جلویش است، بیشتر خرما خورده" و اینکه امیرالمومنین در جواب عرضه میدارند:"هرکه با هسته خورده بیشتر خورده"، با توجه به این سخنان، مگر از معصوم کلام مخالف با حقیقت و لو به شوخی سر میزند؟ (چون در حقیقت این طور نیست که هرکه هسته بیشتر جلویش است بیشتر خرما خورده باشد و اینطور هم نیست که هرکه هسته ها را با خرما خورده بیشتر خرما خورده باشد).با عرض پوزش و با تشکر فراوان.
هوالعلیم
بطور کلّی مزاح در همین موارد است. کلام خلاف و دروغ در جائی است که مخاطب را به اشتباه و إغواء بیندازد.