گروه پرسش اخلاق وعرفان
کدرهگیری 391
تاریخ ثبت 1439/02/15
تكبر

سلام وقت بخير می خواستم بپرسم كه آيا كبر با غرور فرق دارد؟ تفاوت اش چيست؟
چگونه می توانيم خودمان را بهتر از ديگران نبينيم و ندانيم و افراد خودپسندی نباشيم؟ خيلی متشكرم خدانگهدار
هوالعلیم
فرقی ندارد.