گروه پرسش اخلاق وعرفان
کدرهگیری 393
تاریخ ثبت 1439/02/15
خوابیدن در چه زمانهایی کراهت دارد

بسم اللَه الرحمن الرحيم
سلام عليكم
1)چه زمانهايي خوابيدن كراهت دارد؟
2)آيا نيم ساعت قبل از غروب خوابيدن و مطالعه كراهت دارد؟
3) ذكر روزه كه در ماه رجب است را ميشود در ماههاي ديگري هم كه روزه وارد است و نتوانيم روزه بگيريم،آن ذكر را بگوييم؟
شكرا جزيلا
هوالعلیم
1 بین الطلوعین.
2 مطالعه قبل از غروب خوب نیست .
3 خیر.