گروه پرسش اخلاق وعرفان
کدرهگیری 394
تاریخ ثبت 1439/02/15
ذكر يونسيه

با سلام وخسته نباشيد
آيا ذكر يونسيه كه در سجده قرائت مي شود بايستي بر روي مهر باشد يا بر روي فرش يا پارچه هم سجدگاه را مي توان گذاشت؟
بهترين زمان براي قرائت نماز شب چه موقع است؟
با تشكر
هوالعلیم
1
بهتر است روی مهر باشد.
2
یک ساعت قبل از فجر