گروه پرسش اخلاق وعرفان
کدرهگیری 395
تاریخ ثبت 1439/02/15
ذکر

سلام علیکم. به هنگام ذکر گفتن که باید به عدد خاصی گفته شود بعضی وقتها رشته تسبیح از دست انسان خارج می شود و مقدار گفته شده و باقی مانده مجهول می ماند. چه باید بکنیم؟
هوالعلیم
از همان وقت تذکّر ادامه بدهید.