گروه پرسش اخلاق وعرفان
کدرهگیری 397
تاریخ ثبت 1439/02/15
ذکر برای کنترل هوای نفس

بسم اللَه الرحمن الرحیم
با عرض سلام
آیا میتوان باذکر بر هوای نفس غلبه کرد و همچنین دل و روحمان و قلبمان را دارای نور و حب اهل بیت کرد؟(اگر میتوان با چه اذکاری و با چه تعداد)
التماس دعا
یا علی(ع)
هوالعلیم
فقط با مراقبه و دوری از هواهای نفسانی و ترک هر چه مخالف رضای الهی و انجام رضای پروردگار است.