گروه پرسش اخلاق وعرفان
کدرهگیری 398
تاریخ ثبت 1439/02/15
ذکر یونسیه

آيا ذكر يونسيه بايد در سجده گفته شود يا مي توان در هر حالي اين ذكر را گفت ؟
هو العالم
شرط در ذکر یونسیّه آنست که در حال سجده گفته شود و اگر برای کسی مشکل است و یا مقدور نیست می تواند خود را در حال سجده فرض کند و در غیر از سجده مثل حرکت و جلوس و غیره انجام دهد.