گروه پرسش قرآن وتفسیر
کدرهگیری 4
تاریخ ثبت 1439/02/15
اعجاز قرآن

با عرض سلام

بنده در مورد معجزات قرآن تحقیقات بسیاری کرده ام و از بسیاری مطالب علمی و در جنبه های دیگر که در قرآن وجود دارد آگاه شده ام و برایم شکی نیست که این مطالب از جانب پیامبر اسلام نیست و هیچ انسانی قدرت خلق چنین معجزه ای را ندارد. چون توانائیهای انسان مشخص است.
اما ما انسانها از موجودات دیگر این جهان آگاهی کامل را نداریم.
شاید موجودی وجود داشته باشد که توانائیهایش از انسان بیشتر باشد،که قرآن از او باشد و علاوه بر آن در همه جهات هم پیامبر را تحت حمایت خود قرار داده باشد که معجزات دیگر او (حتی شق القمر) را برایش انجام دهد.
چگونه میشود اثبات کرد که این موجود مقتدر فقط خود خداست؟ شاید این موجود خدا نباشد!(هر چند او مخلوق خداست و قدرتش از خدا گرفته .)
هوالعلیم.
اعتراف به اعجاز در قرآن مساوی اعتراف به انتساب ربوبی است. زیرا در خود قرآن به این مسئله تصریح شده است.