گروه پرسش قرآن وتفسیر
کدرهگیری 40
تاریخ ثبت 1439/02/15
دلیل پرداختن فرآن کریم به داستان حضرت موسی بیش از سایر انبیا

سلام علیکم
با عرض معذرت می خواستم بدانم آیا جنبه ی خاصی در داستان حضرت موسی علیه السلام قرار دارد که در قرآن به داستان حضرت موسی علیه السلام بیش از سایر انبیا اشاره شده است؟
هوالعلیم
توضیح این مطلب محتاج به بسط کلام و نگارش خاصّ است. مجملا اینکه در قضایا و حوادثی که برای ایشان و در زمان ایشان اتفاق افتاد مشابهت زیادی با قضایا و حوادث زمان رسول خدا و پس از آن حضرت بچشم می خورد.