گروه پرسش اخلاق وعرفان
کدرهگیری 400
تاریخ ثبت 1439/02/15
ذکر یونسیه

سلام.اینکه گفته می شود ذکر یونسیه در سجده گفته شود ،منظور این است که بعد از اتمام نماز عشاء به سجده رفته و ذکر را شروع کنیم یا در سجده نماز ذکر گفته شود
هوالعلیم
سجده یونسیّه خارج از نماز باید باشد.