گروه پرسش اخلاق وعرفان
کدرهگیری 402
تاریخ ثبت 1439/02/15
شرائط صحت ذکر

سلام علیکم،1)در دستورات چله مثل دستور توبه،اگر بین ادای دستور یک یا دو روز وقفه ایجاد شود دوباره از اول می بایست شروع نمود؟2)در مورد ایام عادت در خانم ها حکم چله در ایام عذر چگونه است؟3)دستور توبه را فقط یکبار باید انجام داد یا میشود هر از مدتی یکبار آنرا تکرار کرد؟
هوالعلیم
1ـ بلی
2ـ قضای آن را به جای آورند.
3ـ فقط یک بار.