گروه پرسش اخلاق وعرفان
کدرهگیری 403
تاریخ ثبت 1439/02/15
شرط استفاده از اذکار

بسمه تعالي اينجانب مدتي است كه تمايل به گفتن اسماء الهي به صورت ذكر لساني وهمچنين به صورت ذهني وخفي دارم ليكن با مطالعه كتب اسماء الهي و مشاهده خواصي كه براي آنها ذكر گرديده است از يك سو اشتياقم بيشتر واز سوي ديگر مردد مي شوم كه دچار عوارض آن نگردم و گاهي با توسل به استخاره آنرا انتخاب مي كنم لطفا" راهنمايي جامعي بفرماييد تا بهتر از اسماء الهي بتوانم بهره ببرم ويا اذكاري كه عارضه اي ندارند برايم معرفي نماييد تا به خداي خود تقرب پيدا كنم.سپاسگزارم
هوالعلیم
انسان نمیتواند از سر خود هر ذکری را بگوید.