گروه پرسش قرآن وتفسیر
کدرهگیری 41
تاریخ ثبت 1439/02/15
آیا لعن جایگاهی قرآنی دارد و یا همواره باید اشخاص را دعا کرد؟

بسم اللَه الرّحمن الرّحیم
حضرتعالی در یکی از سخنرانی های خود داستانی از رسول خدا صلی اللَه علیه وآله نقل کردید که مشرکین مکه آن حضرت را دنبال کرده و با سنگ میزدند، جبرائیل نازل شد و گفت تمام قوای آسمان مانند صاعقه و زلزله در دست توست اگر میخواهی همۀ این مشرکین را نابود کن! پیامبر فرمودند: من به جای اینکه نفرین کنم دعایشان میکنم تا هدایت شوند. سؤال: اگر مقام رحمت و عطوفت بر عالم حاکم است چرا در رؤیایی که امیرالمؤمنین علیه السلام پیامبر را دیدند فرمودند: « ادع علیهم» آنان را نفرین کن. و نیز در قرآن کریم آمده است« إن الذين كفروا و ماتوا و هم كفار أولئك عليهم لعنة اللَه و الملائكة و الناس أجمعين [ بقرة 161 ] * أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة اللَه و الملائكة و الناس أجمعين [ آل عمران 87 ] * فأذن مؤذن بينهم أن لعنة اللَه على الظالمين [ اعراف 44 ] و غیره. بالاخره آیا افرادی هستند که ما آنها را نفرین و لعنت کنیم یا همیشه باید همه را دعا کنیم؟
هوالعلیم
داستان پیامبر و مشرکین در وقتی بود که هنوز عقاید و مبانی دینی به گوش آنها نرسیده بود و نسبت به مطالب جاهل بودند. بخلاف مواردی که ذکر شده است که در این موارد مسئله عمد و عناد و انکار مطرح است.