گروه پرسش اخلاق وعرفان
کدرهگیری 411
تاریخ ثبت 1439/02/15
کیفیت ارتباط با پدر شارب الخمر و تارک الصلاة

سلام علیکم در مورد پدر و مادری که تارک صلاة و شارب خمر میباشند ایا ارتباط فرزند با انها صحیح است یا خیر ؟ این ارتباط زیاد باشد یا در حد ضرورت ؟
هو العلیم
فرزند بواسطه گناه والدین نمی تواند ارتباط خود را با آنان قطع گرداند،بلکه همچنان باید در مقام ادب و احترام موجبات تنبّه و استبصار آنان را فراهم نماید.