گروه پرسش اخلاق وعرفان
کدرهگیری 416
تاریخ ثبت 1439/02/15
حدیث در مورد همسریابی

آیا حدیثی به دختران سفارش کرده که برای یافتن شوهر به نماز جمعه بروند؟
هوالعلیم
خیر چنین چیزی نیست.