گروه پرسش اخلاق وعرفان
کدرهگیری 418
تاریخ ثبت 1439/02/15
طلب فرزند از خداوند متعال

بسم اللَه الرحمن الرحيم
سلام عليكم
اگر زن و شوهری تصمیم به بچه دار شدن گرفتند(به خاطر وظیفه ی خدایی نه به خاطر تنوع و...)، چنانچه بعد از چند بار نزدیکی بچه دار نشدند:
1) آیا وظیفه ی خدایی آنان این است که به دنبال معالجه برآیند یا تسلیم خدا باشند که هر وقت او خواست به آنها بچه دهد؟(چه چیزی وظیفه ی خدایی آنهاست؟)
2)اگر وظیفه ی خدایی آنها رجوع به پزشک برای معالجه هست، اگر بعد از چند مرتبه نزدیکی بچه دار نشدند، باید به پزشک مراجعه کنند؟
باتشکر فراوان.
هوالعلیم
اگر اهتمام لازم را بنمایند به وظیفه عمل کرده اند و رجوع به پزشک در همین راستا می باشد.