گروه پرسش اخلاق وعرفان
کدرهگیری 420
تاریخ ثبت 1439/02/15
اثبات ولایت علامه طهرانی

بسم اللَه الرحمن الرحیم با عرض سلام لطفا بفرماید در برابر این پرسشی که دیگران از انسان می کنن مبنی براین که به چه اساسی علامه طهرانی را ولی میدانی و ولی خدا چه صفتی دارند چه پاسخی بدهیم چون این مسئله برای خودم حل شده بود و علامه را از روی کتبش شناخته ام ویقین دارم به ولی بودن ایشون ولی برای دیگران که تفکرات مادی دارند قابل پذیرش و قانع کننده نیست و من نمی خواهم که دیگران فکر کنن که مکتب ما حرفی برای گفتن ندارد لطفا کمکم کنید
هوالعلیم
پاسخ این سؤال در جلد دوم اسرار ملکوت آمده است.