گروه پرسش اخلاق وعرفان
کدرهگیری 425
تاریخ ثبت 1439/02/15
آرامش قلبی

با سلام،
احتراما، خواهشمند است دستوری برای رسیدن به آرامش قلبی و رفع اضطراب برای اینجانب مرحمت فرمائید. بنده چندین سال است که از خدای عزوجل درخواست نموده ولی به نتیجه نرسیده ام.
جملات لا حول و لا قوه ...... و آیات رب الشرح لی .... را امتحان نموده ام ولی نتیجه نگرفته ام. لطفا برای اینجانب دعا بفرمائید.
ضمنا بنده یک سؤال دیگر نیز داشتم: آیا الهام قران به دل کربلایی کاظم در یکی از روستاهای اراک صحت داشته است یا خیر؟
بنده با خصوصیات و شخصیت جنابعالی از طریق یکی از بستگانم آشنا شده ام وبارها از خدا خواسته ام تا اگر شما ولی خدا هستید بمن نشانه ای بنماید.
هوالعلیم
بلی صحّت دارد.
بنده محتاج دستگیری و ارشاد هستم و ولیّ خدا دارای شرائطی است که بنده فاقد آنها می باشم.