گروه پرسش اخلاق وعرفان
کدرهگیری 429
تاریخ ثبت 1439/02/15
درخواست استاد

به نام ایزد یکتا
با عرض سلام خدمت جناب حضرت آیه اللَه حاج سید محمد محسن حسینی طهرانی.
با کسب اجازه از محضر باریتعالی جل جلاله به شرح مختصری از مواردی که بر اینجانب رخ داده و بیان احوالات حال میپردازم با علم به اینکه اگر خواست و مشییت الهی باشد از این طریق جواب و یا راهی برای مسیرم باز میشود و اگر ملزم به صبرم با دیده منت و با تمام وجود صبر پیشه کرده تا به زمان و راهی که او صلاح حالم بداند رهنمائی شوم.
از ایام کودکی مرا به وسایل مخصوص خودش با ذات پاک و یکتایش آشنا مینمود تا به فضل و کرمش در دهه بیست سالگی در مسیر شناخت ادیان به قدر توانم قدم گذاشته و نهایتا دانستم که همانا تسلیم واقعی در برابر ذات اقدسش همانا دین برتر و گزیده خاتم النبین میباشد. پس از گذشت سالیانی و طی مسیر البته نه چندان پیوسته با استادی بزرگ آشنا گشتم و از طریق ایشان مسیرم، شکل منسجم تر و متمرکز تری گرفت. البته همواره میدانستم که این استاد علی رغم مرتبه و جایگاه رفیعشان در دستگاه الهی به مانند سایر مراحل برایم دائمی نخواهد بود اما هیچ فکر نمیکردم به این زودی دیگر موفق به کسب فیض از طریق راهنمائی های ایشان نشوم. بعد از ایشان من که تا حدودی با راه آشنا شده بودم مسیر را بدون استاد طی کردم و در مدت این سه سال و اندکی بیش، سعیم را بیشتر، و رفته رفته با نفسم مجاهده میکردم و دچار امتحانی به غایت سخت شدم که امتحانات یومیه ام را تحت تاثیر میگذاشت. به حول و قوه الهی و با صبری که تنها و تنها او مرا به آن رهنمائی میکرد به فضل الهی از آن خارج شدم. اگرچه میدانم خطاهائی نیز کرده و لطف او مرا از دام بلا خارج نمود، الحمدلله.
در حال حاضر تشنه تر از هر زمانی چشم یاری تنها و تنها از حضرت حق داشته و به غایت منتظر ظهور آن یگانه در آسمانی هستم انشاللَه، اما همانطور که در نامه قبلی که هنوز جوابی دریافت نکرده ام مطرح نمودم حس میکنم به استادی نیاز دارم تا بتوانم صحیح طی طریق کنم البته در ابتدا نوشتم که راضی به رضای او هستم و با تمام وجود تفویض امر نموده ام. حال دیگر نیز هرچه شما صلاح بدانید.
با تشکر و التماس دعای فراوان
هوالعلیم
انشاءاللَه خداوند متعال شما را بیش از پیش موفق به ادراک فیوضات و اکتساب کمالات بفرماید بنده قابل مطالب مطرح شده در سؤال نیستم ولی از مرحوم والد رضوان اللَه علیه که قطعاً ایشان را فرد کامل و عارف واصل می دانم شنیدم که هرکس مطالب مندرج در تألیفات ایشان را مطالعه کند و کمر همّت بر تطبیق برنامه حیات خود با آنها ببندد ، به یقین خدای متعال بر او فتح باب خواهد کرد و راه را نشان خواهد داد زیاده عرض نیست . انشاءاللَه موفق باشید.