گروه پرسش اخلاق وعرفان
کدرهگیری 431
تاریخ ثبت 1439/02/15
درخواست معرفی استاد

سلام حضور استاد بزرگوار آیا ممکن است شما شخص خاصی را به ما معرفی کنید تا در صورت امکان این بنده حقیر خدا را راهنمایی کند و در صورت امکان اگر قبول کند با او در ارتباط باشم و از انفاس قدسی او ما هم به راه راست هدایت شویم با تشکر .
هوالعلیم
بنده فردی را سراغ ندارم.