گروه پرسش اخلاق وعرفان
کدرهگیری 432
تاریخ ثبت 1439/02/15
دستگیری توسط انسان کامل

بسم اللَه الرحمن الرحيم
سلام عليكم
آيا فقط كسي كه انسان كامل است ميتواند دستگيري كند؟شنيده ايم كه مرحوم حداد در سفر دوم خود بودند كه مرحوم علامه را دستگيري كردند.آيا اين حرف صحيح است؟آيا فرد كامل نشده ميتواند دستگيري كند؟لطفا برايم توضيح دهيد .
باتشكر فراوان
هوالعلیم
دستگیری فقط از استاد کامل متمشّی است. بلی اگر استاد کاملی نبود انسان با راهنمائی فرد خبیر و بصیر مثل وصّی ظاهری چنانچه مرحوم علامه طهرانی قدس سره درکتاب روح مجرد فرمودند می تواند به راه خود ادامه دهد .و این مطلب که مرحوم حداد در سفر دوم بودند اشتباه است.