گروه پرسش اخلاق وعرفان
کدرهگیری 434
تاریخ ثبت 1439/02/15
سردرگمی در انتخاب راه و استاد

بسم اللَه الرحمن الرحیم
باعرض سلام با وجود نظرات مختلف درباره مسائل معارف دینی اعم از عقاید، اخلاقیات، فقه و... در میان بزرگان دینی با وجود اینکه حتی از یک مکتب استفاده کرده اند و هرکدام از آنها به تنهایی مورد تایید علما می باشند، کسی که در اول مسیر سلوکی خود با آرائ مختلف این بزرگواران مواجه است دچار سردرگمی می شود و همچنین این امر باعث تشتّت افکار عموم می شود. لطفا راه حلی برای این مسئله بیان فرمایید. با تشکر
هوالعلیم
بنده درباره این مطلب در کتاب اسرار ملکوت جلد سوّم مطالبی عرض کرده ام.