گروه پرسش اخلاق وعرفان
کدرهگیری 436
تاریخ ثبت 1439/02/15
شناخت استاد

باسلام خدمت شما در ابتدا از اینکه سؤالم طولانی است ببخشید. بنده یک سؤالی از شما داشتم با اینکه ممکن است چندین بار به این سؤال من شما جواب داده باشید . مرحوم علامه آیت اللَه طهرانی در کتاب روح مجرد صفحه 429 بعد از اینکه ایرادات وارد بر فرقه شیخیه را بیان می کنند می فرمایند : اما افرادیکه بدون رهبر و دلیل ، خودسرانه راه ریاضت در پیش گرفته،وبنای نمازهای مستحبی و روزه ی دوام و ترک حیوانی و ذکر و ورد و فکر خودسرانه، از مطالعه کتب یا تبعیت و پیروی استاد غیر کامل ،و یا از روی انتخاب و اختیار خویش نموده اند ابداً نمی توانند از این منزل بارسفر بندندو….. حال سؤال بنده اینست که واقعا برای کسی مثل بنده که 19 سال دارم و همچنین دسترسی به استاد کامل ندارم و نمی شناسم و جز همین کتابهای عرفانی عرفا چیزی دستم نیست چه راهی برای رسیدن به راهی که عرفای بزرگی مثل علامه طباطبایی و طهرانی توصیه کرده اند انتخاب کنیم چون بنده واقعاً دچار شک و دودلی فراوانی شده ام چون بزرگان دیگری هم تأکید دارند در ابتدای راه سیر مطالعاتی فقط از یک نفر داشته باشند تا دچار اضطراب قلب نشویم حال بنده سر در گم شده ام از اینکه هرروز سر توی یک کتاب می کنم ویک راهی پیدا می شه.ازشما تمنا و خواهش دارم به بنده در این امر کمک کنید.با تشکر
هوالعلیم
توضیح این پرسش انشاءاللَه در جلد سوم اسرار ملکوت خواهد آمد .
و فی الجمله عرض می کنم مطالعۀ کتب مرحوم والد قدس سره می تواند موجب فتح باب و رفع ابهام گردد ، انشاء اللَه موفق باشید .