گروه پرسش اخلاق وعرفان
کدرهگیری 444
تاریخ ثبت 1439/02/15
نیاز به استاد

سلام من مدت 2 سال بیشتر است که نمازهایم را اول وقت می خوانم اشتباهات گذشته را جبران کرده و توبه کرده و به نظر خودم آمادگی داشتن استاد را دارا هستم و حتی برای اینکه خدا استادی بر سر راه من قرار دهد بارها نذر کرده اما هنوز تنها در تلاشم من یکبار چهله نشینی کردم اما واقعاً بدون استاد پیشرفت ممکن نیست از شما درخواست دارم مرا کمک کنید.
هوالعلیم
ما هم از خداوند درخواست می کنیم که خودش فرد شایسته ای را برای شما مقرّر بفرماید.