گروه پرسش اخلاق وعرفان
کدرهگیری 451
تاریخ ثبت 1439/02/15
خواندن نوشتجات روی قبر

بسم اللَه الرحمن الرحیم
با سلام در میان افواه مردم این مطب رایج است که هنگامی که به قبرستان می رویم نباید روی قبر ها را بخوانیم زیرا موجب کاهش حافظه می شود . آیا این حرف صحت دارد. خواهشمندم در این رابطه توضیح بفرمایید
هوالعلیم
بلی . خوب نیست انسان نوشتجات را بخواند.