گروه پرسش اخلاق وعرفان
کدرهگیری 454
تاریخ ثبت 1439/02/15
قرائت قرآن در مدّت عذر بانوان، غسل حیض

به نام خدا
با عرض سلام و احترام میخواستم بدانم:
1 آیا وقتی عذر شرعی داشته باشیم میتوانیم بدون اینکه به کلمات قرآن دست بزنیم قرآن را ختم کنیم؟
2 لطفاً مراحل صحیح غسل حیض را بفرمایید. با تشکر
هوالعلیم
1 می توانید به قرآن نگاه کنید امّا نباید بخوانید .
2 غسل حیض مثل سایر غسل ها می باشد و فرقی ندارد.